Ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów

Ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów

Podstawową rolą ubezpieczeń jest zapewnienie ochrony w różnych sytuacjach. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym właściciele pojazdów mechanicznych mogą kupić ubezpieczenie komunikacyjne. Wśród tych ubezpieczeń wyróżnić można obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz kilka rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych. Zobaczmy, co oferuje każde z tych ubezpieczeń.

Ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Polisę muszą kupić nie tylko osoby, które są właścicielami samochodów osobowych, ale wszystkich pojazdów mechanicznych, które zostały zarejestrowane. Komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma taki sam zakres u każdego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC obowiązuje nie tylko w Polsce, ale także na terytorium państw, które podpisały Porozumienie Wielostronne. W przypadku ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zostały przyjęte następujące sumy gwarancyjne:

5 mln euro za szkody na osobie;

1 mln euro za szkody w mieniu.

Sumy te odnoszą się do jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem bez względu na to, ile osób zostało poszkodowanych. Umowę ubezpieczenia zawiera się z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona naumyślnie lub przez kierującego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW

To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne dla kierowców. Jest przydatne w sytuacji, gdy kierowca lub pasażer na skutek nieszczęśliwego wypadku odniosą uszczerbek na zdrowiu. Ważne jest to, że polisa NNW działa nie tylko w sytuacji kolizji lub wypadku drogowego, ale także, gdy szkoda nastąpi podczas między innymi: wsiadania/ wysiadania z samochodu, jego rozładunku lub załadunku, w trakcie tankowania.

Ubezpieczenie AC

Jest również dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Polisa przydaje się nie tylko wtedy, gdy ktoś ukradnie samochód lub elementy jego wyposażenia, ale także, gdy zostanie on uszkodzony np. przez grad.

Dowiedz się więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz