Słów kilka o kredytach preferencyjnych

Słów kilka o kredytach preferencyjnychMówiąc o kredytach nie można pominąć kredytów dofinansowywanych przez budżet państwa, czyli kredytów preferencyjnych. Wśród kredytów preferencyjnych są także i takie, na które środki pochodzą ze specjalnych funduszy utworzonych przez Unię Europejską.

Kredyty te są udzielane na bardziej korzystnych warunkach niż zwykłe. Są bardzo popularne, przynoszą korzyść zarówno kredytobiorcom, jak również bankom i instytucjom, które ich udzielają.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Do bardzo popularnych kredytów preferencyjnych należy kredyt mieszkaniowy dla młodych małżeństw. Umożliwia on wielu młodym małżeństwom zakup swojego pierwszego samodzielnego mieszkania lub domu. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy mogą otrzymać nie tylko małżeństwa, ale także osoby samotnie wychowujące dzieci. Jednym z warunków, które trzeba spełnić ubiegając się o kredyt mieszkaniowy z dopłatą od państwa jest nie przekroczenie 35. roku życia. Osoby, które w dniu składania wniosku o kredyt mają więcej niż 35 lat muszą liczyć się z odmowną odpowiedzią banku. Kolejny warunek dotyczy już samej nieruchomości kupowanej ze środków z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego. Powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć siedemdziesięciu pięciu metrów kwadratowych (zrobiono tutaj wyjątek dla rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci. W przypadku tych rodzin metraż mieszkania może wynieść nie więcej niż osiemdziesiąt pięć metrów). Metraż domu nie powinien przekraczać stu metrów kwadratowych. Dla rodzin, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci metraż może wynieść maksymalnie sto dziesięć metrów kwadratowych.

A co z mieszkańcami wsi?

Wśród osób, które mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne są także rolnicy. Przeznaczone dla nich kredyty preferencyjne udzielane są przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki z tych kredytów mają służyć modernizacji lub rozbudowie gospodarstwa rolnego. Mogą zostać przeznaczone na przykład na zakup ziemi. Wśród kredytów preferencyjnych są także i takie, które mogą otrzymać osoby prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz