Rodzaje kredytów bankowych

Rodzaje kredytów bankowychKażdy bank oferuje klientom indywidualnym i firmom różne rodzaje kredytów. Dzielą się one według różnych kryteriów. Jakie kryteria stosowane są najczęściej?

O jaki kredyt w związku z tym można się ubiegać?

Kredyty, które dostępne są a bankach można podzielić z uwagi na okres ich spłacania. Może on być bardzo różny. W związku z tym w banku klienci mogą składać wnioski o przyznanie kredytów:
– krótkoterminowych, których okres spłaty wynosi do roku;
– średnioterminowych – okres spłaty nie przekracza w tym przypadku 5 lat;
– długoterminowych – z okresem spłaty powyżej 5 lat.

W zależności od tego, jaki jest cel kredytu można je podzielić na:
– konsumpcyjne;
– na działalność gospodarczą;
– mieszkaniowe.

Bank to nie instytucja charytatywna

Udzielając kredytu, bank chce mieć pewność, że zostanie on spłacony. Stąd stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Stosowane przez banki zabezpieczenia kredytów pozwalają podzielić je na:
– lombardowe – zabezpieczeniem jest zastaw bankowy: papiery wartościowe, zastaw rejestrowym albo wartościowy przedmiot.

Różny może być nie tylko cel kredytu, okres jego spłaty i sposób zabezpieczenia, ale także forma. Według tego kryterium bankowe kredyty dzielą się na:
– akceptacyjne. W przypadku tych kredytów, kredytobiorca otrzymuje do akceptacji wystawiony przez bank weksel trasowany. Po akceptacji weksla, kredyt jest przyznawany, a następnie kredytobiorca wykupuje go za środki z kredytu;
– dyskontowe. Weksel wykupowany jest przez bank przed zapadnięciem terminu jego zapłaty.

Niektóre z bankowych kredytów udzielane są na specjalnych warunkach. Jest to kolejne kryterium według, którego można podzielić kredyty. W tym przypadku możemy mówić o kredytach:
– preferencyjnych. Są udzielane na określone cele, jednak banki przyznają je na bardziej korzystnych warunkach niż w przypadku zwykłych kredytów dla firm i osób prywatnych;
– dewizowych. Już sama nazwa wskazuje, że są to kredyty przyznawane w obcej walucie. Środki z kredytu dewizowego z reguły mają służyć na obsłużenie transakcji, które odbywają się w handlu zagranicznym.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz