Poręczamy zobowiązanie finansowe

Poręczamy zobowiązanie finansoweDla osoby, do której zwrócono się o poręczenie zobowiązania finansowego pozytywna decyzja może oznaczać kłopoty.

Można się przed nimi ochronić zastrzegając w zawieranej z bankiem umowie pewne ustalenia.

Czym jest poręczenie kredytu?

Wśród różnych forma zabezpieczania bankowych kredytów jest także poręczenie. Kiedyś osobę, która udzielała takiego poręczenia nazywaliśmy żyrantem. Wyrażając zgodę na poręczenie kredytu musimy być świadomi, że bierzemy na siebie poważne zobowiązanie. Kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, to my, jako osoba poręczająca będziemy musieli go spłacić. Przed podjęciem decyzji, musimy więc bardzo poważnie zastanowić się, czy zostać żyrantem.

Jak ustrzec się przed ewentualnymi kłopotami?

Aby uniknąć kłopotów, jak osoba poręczająca kredyt musimy ustalić zarówno z kredytobiorcą jak i z bankiem zakres poręczenia. Z punktu widzenia żyranta rozwiązanie, które jest najbardziej rozsądne, to poręcznie jedynie części kapitałowej, która pozostała do spłaty. W ten sposób uda nam się uniknąć spłacania nie tylko odsetek, ale dodatkowych kosztów, których bank może zażądać. Zostając poręczycielem kredytu musimy pamiętać przede wszystkim o swoim własnym bezpieczeństwie. Dlatego też powinno zależeć nam na tym, aby został określony nasz stopień odpowiedzialności w razie, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Jeżeli takich ustaleń nie dopilnujemy, to w razie problemów ze spłatą kredytu będziemy zobowiązani do spłacenia pożyczonej kwoty plus kosztów związanych z windykacją. Pamiętajmy również, aby w umowie został zamieszczony zapis mówiący o tym, że bez naszej zgody nie mogą zostać zmienione warunki umowy. Ustrzeżemy się w ten sposób przed zwiększeniem kwoty kredytu. W trosce o siebie samych dopilnujmy również, aby w umowie zapisano przez jaki okres bank może się domagać od nas jako poręczyciela spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jeśli problemy ze spłatą kredytu pojawią się już po upływie tego terminu, bank nie będzie mógł żądać, abyśmy zwrócili za nierzetelnego dłużnika pożyczone pieniądze.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz