Pojęcia związane z kredytami

Pojęcia związane z kredytamiWśród produktów bankowych do najbardziej popularnych należą kredyty. Większość z nas z pewnością przynajmniej raz korzystała z bankowego kredytu. Ale nasza wiedza na temat kredytów jest bardzo mała.

Zapominamy, że kredyt nakłada na nas pewne obowiązki, że związane są z nim pewne pojęcia, które warto znać.

Czym jest kredyt?

Mianem kredytu określa się pożyczenie pewnej kwoty pieniędzy na określony czas. Warunkiem udzielenia pieniędzy jest ich zwrot. Bank, który zdecyduje się udzielić nam kredytu określa termin, do którego musimy zwrócić całą pożyczoną kwotę. Kredyt spłaca się w ratach. Za przyznanie kredytu banki pobierają opłaty. W ich skład wchodzi nie tylko oprocentowanie, ale także prowizja i marża.

Kto może udzielać kredytów?

Mogą ich udzielać zarówno banki, jak i instytucje finansowe, które otrzymały prawo do udzielania kredytów na mocy ustawy. Działające na terenie naszego kraju banki mogą udzielać kredytów zarówno w złotówkach, jak również kredytów dewizowych, czyli w walucie obcej.

Rata

To pojęcie nierozerwalnie związane z udzielanymi przez banki lub uprawnionymi instytucjami kredytami. Ratę można określić jako koszt, który każdego miesiąca ponosi osoba, które bank lub uprawiona instytucja kredytowa udzieliła kredytu. Na ratę kredytu składają się dwie części: rata kapitałowa i odsetkowa. Mianem raty kapitałowej określa się pożyczoną przez bank kwotę. Do jej wysokości bank dolicza ratę odsetkową. O tym, jaka będzie jej wysokość zadecyduje oprocentowanie kredytu. Udzieloną przez bank kwotę kredytobiorca może spłacać w ratach stałych lub malejących.

Oprocentowanie

Na wysokość oprocentowania bankowych kredytów wpływają dwa elementy. Jeden z nich to stopa referencyjna, która jest niezależna od banku. Dla kredytów złotówkowych jest to stopa WIBOR, dla walutowych LIBOR/EURIBOR. Drugim elementem wpływającym na wysokość oprocentowania jest pobierana przez bank marża. Jej wysokość każdy bank ustala sam. Im wysokość marży jest niższa, tym kredyt jest dla nas bardziej korzystny.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz