Kredyty komercyjne: co warto o nich wiedzieć?

Kredyty komercyjne: co warto o nich wiedzieć?Wyjątkowo często udzielanymi przez banki kredytami są te komercyjne. Warto przyjrzeć się im trochę bliżej jeszcze zanim zdecydujemy się złożyć w banku wniosek kredytowy.

Zasady udzielania kredytów komercyjnych każdy bank określa indywidualnie. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na zaciągnięcie kredytu komercyjnego nie mogą liczyć na żadne preferencyjne warunki, kredyt musi bowiem przynieść korzyść bankowi, który go udzielił.

Wysokość oprocentowania

Na wysokość oprocentowania kredytów komercyjnych składa się kilka czynników. Do tych, które można uznać za kluczowe należą:
– zmienna lub stała stopa oprocentowania;
– długość okres, na który kredyt został przyznany;
– wysokość kosztów związanych z obsługą kredytu.

Dla kogo przeznaczone są kredyty komercyjne?

W przypadku kredytów komercyjnych listę potencjalnych kredytobiorców można wymieniać bardzo długo. O przyznanie tego kredytu mogą ubiegać się:
– spółki cywilne;
– spółki akcyjne;
– spółki jawne;
– osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą;
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
– spółki partnerskie.

Cele, na które można przeznaczyć kredyt komercyjny

Częściowo kredyt komercyjny jest rodzajem kredytu inwestycyjnego. Większość banków udziela bowiem kredytów komercyjnych na zakup nieruchomości:
– budynków przeznaczonych na działalność handlową;
– budynków biurowych;
– obiektów związanych z prowadzeniem działalności usługowej;
– magazynów.
Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone zarówno na zakup już istniejących budynków, jak też na wybudowanie nowych. Nieruchomości, które wybudowano lub kupiono za środki z kredytu komercyjnego ich właściciel może odsprzedać lub wynająć.

Zabezpieczenie kredytów komercyjnych

Kredyty komercyjne zabezpieczane są najczęściej poprzez hipotekę. Polega to na tym, że dokonany zostaje wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Inne rodzaje zabezpieczeń stosowane przez banki przy kredytach komercyjnych to cesja polisy ubezpieczeniowej, blokada środków, które znajdują się na rachunku bankowym kredytobiorcy lub zastaw.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz