Kontrola ruchu drogowego

Kontrola ruchu drogowego

Stały wzrost liczby pojazdów na drogach powoduje konieczność starannego kontrolowania ruchu drogowego. Gdyby nie to, na wielu drogach tworzyłyby się uniemożliwiające jazdę korki.

Kontrola ruchu drogowego

Sposoby na kontrolę ruchu drogowego

W krajach, w których natężenie ruchu jest znaczne, steruje się nim przy pomocy sygnałów i znaków drogowych. Niektóre ze znaków informują użytkowników dróg o infrastrukturze. Zaliczamy do niej stacje benzynowe i parkingi. W niektórych krajach do infrastruktury zaliczane są także budki telefoniczne. Inne znaki ostrzegają użytkowników dróg o występujących niebezpieczeństwach na jezdni, robotach drogowych czy niebezpiecznych zakrętach. Są też znaki (są najmniej lubiane przez kierowców) zakazu. Informują one kierowców o tym, czego nie wolno im robić na drodze. Kluczową rolę w systemie kierowania ruchem drogowym odgrywają znaki zakazu skrętu, zakazu wjazdu, zakazu wyprzedzania czy zakazu parkowania. To dzięki tym znakom znaczna liczba pojazdów może poruszać się po drogach w miarę bezpiecznie.

Historia sygnalizacji ulicznej

Sygnalizacja uliczna została po raz pierwszy zainstalowana w jeszcze w XIX wieku. Zaczęła ona działać w Londynie 10 grudnia 1868 roku. Była obsługiwana przez policjanta. System był bardzo niepopularny zarówno wśród kierujących pojazdami (wówczas jeszcze konnymi) jak i wśród policjantów. Zdemontowano ją w roku 1872. Pierwszy elektryczny sygnalizator zainstalowany został w Cleveland w USA w 1914 roku. Zastosowano w nim zielone i czerwone światło, a dodatkowo zainstalowany został również brzęczyk. Bardzo szybko okazało się, że doskonałym narzędziem do regulacji ruchu ulicznego są właśnie światła. Współczesne sygnalizatory używają 3 barw: czerwonej, żółtej, zielonej. Światło czerwone oznacza „stop”, zielone znaczy „jedź”. Żółte światło, które wyświetlane jest razem z czerwonym sygnalizuje, że za chwilę wyświetlone zostanie światło zielone, kierowca powinien więc przygotować się do jazdy. Tylko światło żółte, które zapala się po zielonym oznacza, że za chwilę zostanie wyświetlone światło czerwone. Czas wyświetlania poszczególnych świateł jest bardzo różny.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz