Jak mieć wyższą emeryturę?

Jak mieć wyższą emeryturę?Wiele osób obawia się, że po przejściu na emeryturę ich świadczenia będą bardzo niskie. Na dodatkową emeryturę można jednak oszczędzać. Jakie mamy do wyboru możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze?

Indywidualne konto emerytalne

To forma dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. Pieniądze można wpłacać na rachunek za pośrednictwem biura maklerskiego, funduszu inwestycyjnego, firmy ubezpieczeniowej lub banku. Pieniądze wpłacone na IKE mogą być inwestowane w sposób ryzykowny lub zrównoważony. Po wycofaniu zgromadzonych na koncie środków w wieku 60 lat od zysków nie trzeba płacić podatku. W przypadku wcześniej wypłaty od zysku zostanie naliczony tak zwany podatek Belki. Środki z IKE można w całości odziedziczyć. Spadkobiercy mogą je przenieść na swoje konto emerytalne, mogą je także wypłacić.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE to alternatywa dla indywidualnego konta emerytalnego. Można go otworzyć zamiast IKE lub równolegle z nim. Środki zgromadzone na IKZE są zwolnione z podatku Belki. Środki z IKZE można w całości odziedziczyć. Ale spadkobiercy muszą zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10 procent. Da się go uniknąć jedynie przenosząc środki na konto w III filarze.

Inne możliwości oszczędzania na przyszłą emeryturę

Konta emerytalne to nie jedyna możliwość odkładania na przyszłą emeryturę. Do wyboru są także:
– program systematycznego oszczędzania. Jedynym wymogiem jest wpłacenie w ciągu roku określonej kwoty. Wpłacone środki są dzielone na dwie części. Mniejsza z nich jest składką ubezpieczeniową, pozostała część jest lokowana w funduszach inwestycyjnych;
– polisy emerytalne. Łączą one w sobie ochronę i inwestowanie. Dostępne najczęściej w towarzystwach ubezpieczeniowych. Polisa zapewnia dodatkowo ochronę na wypadek choroby lub wypadku;
– inwestowanie. Do wyboru mamy mniej więcej dwa tysiące bardzo bezpiecznych funduszy (pieniężne), obligacje i fundusze ryzykowne;
– lokaty. Terminowa lokata bankowa jest jedną z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania bez konta emerytalnego.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz