Hałas i wibracje: czym można je zmierzyć?

Hałas i wibracje czym można je zmierzyćHałas bardzo niekorzystnie wpływa zarówno na ludzki organizm jak i na środowisko naturalne. Stałe narażanie się na hałas, którego wartość przekracza 85 decybeli może prowadzić nawet do utraty słuchu. Na zwiększoną ilość hałasu spora część z nas narażona jest w swoim miejscu pracy. Szczególnie na hałas narażone są osoby, które pracują w zakładach przemysłowych. Pomiar hałasu i wibracji jest podyktowany troską o zdrowie pracowników.Ale jest on pomocny także przy konstruowaniu nowych urządzeń dla przemysłu. Dokonuje się go także na terenach, które sąsiadują z zakładami przemysłowymi, drogami o dużym natężeniu ruchu, w okolicach lotnisk. Mierzenie natężenia dźwięku wykonuje się wykorzystując sonometry. Wyniki pomiaru natężenie dźwięku dokonywane są w decybelach. Sonometry składają się z wielu elementów, tym, którego nie może zabraknąć w żadnym z nich jest mikrofon. Z reguły w najbardziej prostych sonometrach wykorzystywane są mikrofony pojemnościowe.

W wielu zakładach przemysłowych istotne jest sprawdzanie stopnia zużycia się maszyn i urządzeń. Im bardziej są one zużyte, tym ryzyko, że będą one działać nieprawidłowo lub ulegną awarii staje się większe. Stąd też często wykorzystywanym w wielu dziedzinach przemysłu urządzeniem pomiarowym jest miernik wibracji. Zamiennie miernik wibracji nazywany jest także wibrometrem. Mierzy on zarówno prędkość jak i przyspieszenie urządzeń, które podczas pracy emitują drgania. Urządzenia te mierzą pomiar wibracji w sposób niezwykle precyzyjny. Mogą zostać wykorzystane nie tylko do pomiaru wibracji w zakładach przemysłowych, ale także w środkach publicznej komunikacji, w różnego rodzaju pojazdach mechanicznych, na statkach i w budynkach. Większość mierników wibracji to urządzenia elektroniczne. Stąd też uzyskane wyniki pomiarów są bardzo precyzyjne.

Hałas i wibracje bardzo niekorzystnie wpływają na ludzki organizm. Stąd też zachodzi konieczność badania ich poziomu. Dzięki urządzeniom pomiarowym można zastosować rozwiązania, które pozwolą je zmniejszyć.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz