Co to jest zdolność kredytowa?

Co to jest zdolność kredytowa?Wśród pojęć związanych z kredytami nie sposób pominąć terminu zdolność kredytowa. To czynnik, który decyduje o tym, czy bank zechce nam udzielić kredytu. W chwili obecnej dokładne sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego klienta jest standardową procedurą we wszystkich bankach.

Zdolność kredytowa to czynnik, który wskazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba składająca wniosek o kredyt będzie w stanie oddać udzielone przez bank środki pieniężne. Dzisiaj zdolność kredytowa jest sprawdzana każdorazowo, kiedy składamy wniosek o kredyt. Ma to miejsce nawet w sytuacji, kiedy z kredytu korzystamy kolejny raz w tym samym banku.

Informacje brane pod uwagę

Analizując zdolność kredytową w pierwszej kolejności pod uwagę brane są zarobki osoby składającej wniosek o kredyt. Dokonujący analizy wniosku pracownik banku zwraca także uwagę na stałe zobowiązania finansowe. Pod uwagę brane są ewentualne raty, które wnioskodawca może już płacić, ale także wydatki związane ze stałymi rachunkami. Do tych ostatnich wliczane są rachunki za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon stacjonarny i komórkowy. We wniosku pada również pytanie o liczbę osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie z osobą składającą wniosek o kredyt. Im osób tych jest więcej, tym niższa zdolność kredytowa. Ale osoby wspólnie zamieszkujące z wnioskodawcą mogą pracować zarobkowo i otrzymywać własne wynagrodzenie na przyzwoitym poziomie. Wówczas zdolność kredytowa nie spadnie, ale wręcz przeciwnie – wzrośnie.

Czy zataić prawdę?

Pracownicy wszystkich banków ostrzegają potencjalnych kredytobiorców przed takimi praktykami. Najgorszym rozwiązaniem, które może wybrać osoba ubiegająca się o kredyt jest zatajenie informacji, które mogą negatywnie wpłynąć na jej zdolność kredytową. Bank sprawdza kredytobiorców bardzo dokładnie, prędzej lub później dotrze do prawdziwych informacji. W takiej sytuacji nie będzie już żadnych szans na otrzymanie kredytu. Do tego może to zostać potraktowane jako próba wyłudzenia, za co grozi odpowiedzialność karna.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz